Cuidich 'n Righ

“Caberfeidh gu Brath”

Even voorstellen

In april 1945 werden de "GELDERSE VALLEI" (het gebied waar o.a. Barneveld en Voorthuizen in liggen) en op 8 mei 1945 de stad Amsterdam bevrijd van de Duitse bezetting door voornamelijk Canadese regimenten.

Veel jonge soldaten, waarvan de meerderheid nog nooit eerder in Nederland was
geweest, stierven hier voor onze vrijheid.

Wij gedenken dit nog steeds jaarlijks op 4 mei en vieren onze bevrijding een dag later.
Aan deze jaarlijkse herdenking/vieringen is nu een nieuwe dimensie toegevoegd.
Een aantal Nederlandse muzikanten zijn, in hun enthousiasme over Schotse,
Engelse en Canadese militaire muziek, samengegaan in een nieuwe doedelzakband
en willen hiermee bijdragen aan de herdenking van de bevrijding en de vele slachtoffers die daarvoor zijn gevallen. De leden van de vereniging beschouwen
het als een eer en een plicht om de herinnering levend te houden aan allen die
hebben gestreden en soms hun leven hebben gegeven voor de bevrijding van Nederland. In ruimere zin wordt daarbij tevens stilgestaan bij het feit dat nog steeds militairen - ook Nederlandse - hun leven geven voor de vrijheid in de wereld.

De band is opgericht op 8 september 1999 in Voorthuizen en heeft als naam:

"The Seaforth Highlanders of Holland, Memorial Pipes and Drums".

De band heeft contacten met de Seaforth Highlanders of Canada Regimental Association en met vertegenwoordigers van het, nog steeds bestaande, regiment The Seaforth Highlanders of Canada, uit Vancouver. Dit regiment is nu een reserveonderdeel van het Canadese leger.
Bij dit regiment, dat onderdeel uitmaakte van de bevrijdingsoperatie in Nederland in 1945,
behoorde ook een doedelzakband, welke gedurende deze belangrijke en moeilijke periode optredens verzorgde mede ter vermaak van de bewoners van de door hen bevrijde dorpen en steden.

De muzikale leiding is in handen van pipe major Frank Jan de Boone, die daarbij door verschillende instructeurs wordt bijgestaan.
De band treedt tijdens veel verschillende gelegenheden op en kan zich verheugen op een toenemende populariteit bij het publiek.

Een overzicht van de aanstaande optredens kunt u bekijken op de Agenda.
Hierop vindt u ook foto impressies van onze al gedane optredens.

Een van de meest onderscheidende kenmerken van onze band, in vergelijking to andere pipebands in Nederland, is het uniform.
Wij hebben gekozen voor het uniform welke de oorspronkelijke Canadese pipeband droeg gedurende april en mei 1945. Dit houdt in dat de pipers en drummers het regimental tartan van The Seaforth Highlanders (McKenzie) dragen, gecombineerd met een Canadees battle dress jacket, groene hosetops, zwarte legerlaarzen en groene laarswikkels.
Ondanks dat de meeste onderdelen van het uniform niet geheel authentiek zijn, doen we ons uiterste best om historisch zo correct mogelijk gekleed te zijn. Desondanks moesten enkele concessies worden gedaan. Zo is onze drumset een moderne premier set.

In Nederland bestaan op dit moment slechts vier memorial pipebands.
De andere bands zijn The 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums uit Apeldoorn, The Dutch Canadian Scottisch uit Zeeuws-Vlaanderen en The Highland Regiment uit Deventer.